Kantoorgebouw Cepezed

Binnen de toegestane bouwhoogte was met traditionele vloeren en verlaagde plafonds ruimte voor vier bouwlagen. Met de dunne IDES-vloer lukte het om vijf lagen te maken. Alle horizontale kabels en leidingen zijn in deze vloer opgenomen. De armaturen en glazen scheidingswanden zijn met magneten aan de vloer erboven bevestigd. Het architectenbureau Cepezed heeft in dit eigen kantoorpand zijn idealen tot uitdrukking gebracht: gebouwen terugbrengen tot de kale essentie. Dat betekent weinig materiaal, integratie van functies en veel bruikbare ruimte.

In figuur 3 is een voorbeeld van het IDES stalen holle vloersysteem gegeven. De meetgegevens zijn beschikbaar op verzoek via www.interdamprojects.nl.

Figuur 1 Het Cepezed gebouw
Figuur 2 De IDES-vloer tijdens de montage
Figuur 3 IDES concept